Secondløytnant HMKG

040

Nytt produkt

54 mm håndlaget tinnsoldat av Secondløytnant i 1862 fra Hans Majestet Kongens Garde. Figuren leveres i en flott tinnboks.

Flere detaljer

Dette produktet er ikke på lager akkurat nå

320,00 kr

0.13 kg

Hans Majestet Kongens Garde ble opprettet i 1856, med vakttjeneste i Sverige. Siden Norge fikk sin egen konge i 1905, har Garden vært den norske kongens livgarde.

Allerede den 8. november 1816 ble det ved kongelig resolusjon forlagt en styrke på 38 norske soldater og tre offiserer fra «Agerhusiske ridende Jægercorpsesgevorbne Escadron» i Stockholm. Gardeavdelingen hadde vakttjeneste i Stockholm og ved høytidelige anledninger representerte den Norge. Avdelingens viktigste oppgave var imidlertid kurértjeneste mellom Stockholm og ChristianiaEtterhvert som kommunikasjonsforholdene bedret seg ble denne form for kurertjeneste overflødig, og 6. mai 1856 tok den svensk-norske unionskongen initiativ til å opprette en større gardeavdeling bestående av hundre vervede infanterister detasjert fra Norske Jægercorps. Den første avdelingen ble i all hovedsak rekruttert i Stjørdal i Trøndelag, og den 1. november 1856 ankom kompaniet Stockholm. Det er denne dato som regnes som Gardens stiftelsesdag.

Navnet ble fra 1. april 1857 endret til «Det norske Gardeskarpskytterkompagni», og fra 1866 endret til «Hans Majestæt Kongens Garde»Mot slutten av unionstiden, i 1888, ble Garden overført til Christiania. Året etter, i 1889, ble avdelingen utvidet til to kompanier. Kort tid etter at unionen ble oppløstog Norge fikk sin egen konge i 1905, fikk avdelingen navnet H.M. Kongens Garde og ble utvidet til bataljon. Fram til 1945 lå Gardekasernen på Majorstuen. Et kompani fra Garden støttet arbeidsgiversiden i konflikten med streikende arbeidere under Menstadslaget.

Kilde: Wikipedia

30 andre produkter i samme kategori: